Show menu Search
Mass Media
Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

You are here

CONTACTS

№ п/п

Т.А.Ә.

Лауазым

Телефон номері

Электрондық пошта

жұмыс номері

 

 1.  

Батанов Алмас Султанулы

төраға

754866

a.batanov@miid.gov.kz

 1.  

Жубаназарова Гульфайруз

хатшы

754866

 

 1.  

Макажанов Ныгмеджан Койшыбаевич

төраға орынбасары

754849

n.makazhanov@miid.gov.kz

 1.  

Мыркибекова Камшат

хатшы

754849

 

 1.  

Баитов Канат Курмашевич

төраға орынбасары

754858

ka.baitov@miid.gov.kz

 1.  

Смагулова Айымгуль

хатшы

754858

 

 1.  

Қадыр Ертай

төраға орынбасары

754855

e.kadyr@miid.gov.kz

 1.  

Мыркибекова Камшат

хатшы

754849

 

 1.  

Хасанов Жайык Талапович

төраға орынбасары

754848

zh.khasanov@miid.gov.kz

Кадр жұмысы және құжат айналымы басқармасы

 1.  

Бисенова Дилия Захаровна

 

бас сарапшы

 

754867, 754530

d.bisenova@miid.gov.kz

Қаржы және әкімшілік жұмысы басқармасы

 1.  

Туреханова Актокты Абдикадыровна

 

басшы

754101

a.turehanova@miid.gov.kz

Заң басқармасы

 1.  

Оркашбаева Жанслу Муратовна

 

сарапшы

754884

zh.orkashbaeva@miid.gov.kz

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар мониторингі басқармасы

 1.  

Кречетова Ольга Владимировна

 

басшы

754861

o.krechetova@miid.gov.kz

Салааралық үйлестіру басқармасы

 1.  

Джолдасбекова Жанна Сухарабовна

 

басшының м.а.

754929

zh.joldasbekova@miid.gov.kz

Жергілікті қамтуды дамыту басқармасы

 1.  

Бижанова Зауре Еркеновна

 

басшы

754874

z.bizhanova@miid.gov.kz

Экспорттық бақылау және лицензиялау басқармасы

 1.  

Кушумов Алмас Русланович

 

басшы

754103

a.kushumov@miid.gov.kz

Қара металлургия және көмір өнеркәсібі басқармасы

 1.  

Игисинов Жанат Толеубаевич

 

басшы

754876

zh.igissinov@miid.gov.kz

Түсті металлургия және сирек металдар басқармасы

 1.  

Саржанов Ернар Багланович

 

басшы

754871

ye.sarzhanov@miid.gov.kz

Химия және фармацевтика өнеркәсібі басқармасы

 1.  

Дюсамбаев Канагат Аблакасович

 

басшының м.а.

754898

k.dyusambaev@miid.gov.kz

Машина жасау басқармасы

 1.  

Иманслям Ержан Иманслямулы

 

басшы

754894

e.imanslyam@miid.gov.kz

Жеңіл өнеркәсіп  басқармасы

 1.  

Бухабаева Алия Умайдановна

 

басшы

754887

a.buhabaeva@miid.gov.kz

Құрылыс индустриясы және ағаш өңдеу өнеркәсібі басқармасы

 1.  

Сагиданов Аскар Утегенович

 

басшы

754881

a.sagidanov@miid.gov.kz

Қазандық, газ шаруашылықтары және көтергіш

құрылыстар объектілерін мемлекеттік қадағалау басқармасы

 1.  

Мельник Владимир Васильевич

 

басшы

754901

v.melnik@miid.gov.kz

Салааралық қадағалау, талдау және жоспарлау басқармасы

 1.  

Тойбагоров Сабит Базарбаевич

 

басшының м.а.

754902

s.toibagorov@miid.gov.kz

Атом энергиясын пайдалану объектілерін мемлекеттік қадағалау басқармасы

 1.  

Тюлюбаев Марат Зекаилович

 

басшы

754905

m.tulubaev@miid.gov.kz

Тау-кен-металлургия өнеркәсібіндегі мемлекеттік қадағалау басқармасы

 1.  

Жиенкулов Айхын Нурхатович

 

басшы

754908

a.zhienkulov@miid.gov.kz

Мұнай-газ  өнеркәсібіндегі мемлекеттік қадағалау басқармасы 

 1.  

Уразбагамбетов Аскар Узакбаевич

 

басшы

754909

a.urazbagambetov@miid.gov.kz

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру басқармасы

 1.  

Токаев Жаксылык Алтынханулы

 

басшы

754915

zh.tokayev@miid.gov.kz

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін

арттыру саласындағы бақылау басқармасы

 1.  

Елеуова Асель Оразовна

 

басшы

754912

a.eleuova@miid.gov.kz

 

 

© 2019

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

Industrial development and Industrial safety committee